3D LÉZERSZKENNERES TEREPMODELL KÉSZÍTÉS

MIRE JÓ A 3D LÉZERSZKENNERES ÉPÜLETFELMÉRÉS?

A 3D lézerszkenneres épületfelmérés avagy 3D épület szkennelés jelenleg a legmodernebb és egyben legpontosabb és leggyorsabb eljárás, mellyel az összes szükséges információ összegyűjthető az épületekről, illetve a valóság rögzíthető. Íme néhány jellemző példa, amire kiválóan használható a módszer.

AKTUÁLIS ÁLLAPOT DOKUMENTÁLÁSA

Az ingatlanüzemeltetés alapja egy hiteles, naprakész, pontos felmérési dokumentáció. Pl.: hiányzó vagy hiányos, pontatlan, elavult alaprajzok, tervrajzok esetén. Jogszabályi előírások miatt is szükségessé válhat robbanásvédelmi, tűzvédelmi terv készítése, melyben gyors és hatékony segítséget nyújtanak a lézerszkenneres felméréssel kapott adatok.

ÁTALAKÍTÁSI, BŐVÍTÉSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK SORÁN

Egy meglévő épület felújítása, átalakítása vagy bővítése esetén a tervezési folyamathoz szükséges a valós állapot pontos ismerete. Az épületfelmérés adatai a kivitelezési munkák során felhasználhatóak akár anyagmennyiségek számítására is. A kivitelezés végén pedig a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez szintén elengedhetetlen az épület újbóli felmérése.

MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

 • Meglévő épület felújításához vagy átalakításához
 • Elkészült állapot felmérése, megvalósulási tervdokumentációhoz
 • Aktuális műszaki állapot dokumentálása (pl. energetikai tanúsítvány készítéséhez, lebontás előtt)
 • Hiteles és aktuális felmérési dokumentáció készítésére
 • Tűzvédelmi terv elkészítéséhez
 • Épületek egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása
 • Szakértői vizsgálatokhoz, vitás kérdések eldöntésére, minőségellenőrzésre
 • Alaprajzkészítéshez
 • Gépészeti és elektromos rendszerek felmérése a hatékonyabb üzemeltetés vagy a karbantartás egyszerűsítése céljából
 • Az építkezés folyamatának hatékonyabbá tétele érdekében

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL?

 • 2D tervdokumentáció: alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése, koncepció ötletek modellezése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell épületinformációs modell készítéséhez
 • 3D-ben nyomtatott makett

MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ?

 • IPARI LÉTESÍTMÉNYEK:

  • gyár
  • csarnok
  • termelőegység
  • telephely
  • raktár
  • pince
 • MŰEMLÉK JELLEGŰ ÉPÜLETEK:

  • templom
  • kápolna
  • harangláb
  • székesegyház

3D LÉZERSZKENNELÉS IPARI KÖRNYEZETBEN

MIRE HASZNÁLHATÓ A 3D LÉZERSZKENNELÉS IPARI KÖRNYEZETBEN?

A 3D lézerszkennelés ipari környezetben való alkalmazása az egyik legsokrétűbb felhasználási módja a 3D lézeres térfelmérésnek vagy másnéven a térszkennelésnek.

Az építészet mellett talán az ipar a másik olyan nagy terület, amelynél a leginkább van létjogosultsága a térszkennelésnek, mint információgyűjtési, digitalizálási eljárásnak. A módszer felhasználhatósága rendkívül széles körű kezdve egy berendezés, acélszerkezet pontos térbeli helyének megállapításától egy hiányzó dokumentáció pótlásáig, vagy egy beruházás költséghatékonyabbá tételéig a tervezési folyamat lerövidítése és megkönnyítése által.

Bármilyen beruházási projektről legyen is szó, az előkészítési fázisban lehet és kell figyelembe venni és elkerülni, vagy megoldani minden olyan problémát, amit csak lehetséges. A folyamat során a kezdeti adatgyűjtés utáni tervezés fázisában dolgozzuk ki a technológiai, logisztikai és kivitelezési részleteket, határozzuk meg a szűk keresztmetszeteket és mérföldköveket, amelyekre építve a projekt megvalósul. Könnyen átlátható, hogy hibás vagy hiányos kezdeti információkra építve valószínűbb, hogy problémába ütközünk a folyamat során.

Természetesen egy alapvetően optikai elven működő felmérési módszer, mint a 3D lézerszkennelés vagy a lézeres térszkennelés nem mindenható, nem adja meg minden kérdésre a választ. Azáltal viszont, hogy a munkakörnyezet pontos és gyors digitalizációjában minden más rendszerhez viszonyítva messze a leghatékonyabb mind a szükséges időráfordítást, mind a költségoldalt, mind a pontosságot tekintve, segítségünkre lehet olyan válaszok megtalálásában is, amelyek közvetlenül nem nyerhetők ki a pontfelhőből.

MIRE HASZNÁLHATÓ A TÉRSZKENNELÉS A TERMELŐÜZEMEKBEN?

A termelőüzemek is az ipari létesítmények egy speciális csoportjának tekinthetők, szóval minden, ami mint “ipari” felhasználási lehetőség felsorolható, az egy termelőüzem esetében is a feladat részét képezheti. Ilyenek lehetnek például a kiszolgáló berendezések, energetikai csőrendszerek, légkezelők, kábeltálca nyomvonalak, és így tovább. Ezeken felül a gyártáshoz, beruházásokhoz kapcsolódóan sok olyan terület van, amelyben egy egy 3D lézerszkenneres felméréssel időt és pénzt takaríthatunk meg.

Térszkennelés a termelőüzemekben
Gyakori eset, hogy hiányos vagy teljesen hiányzó, esetleg már elavult tervrajzokkal rendelkezik egy gyár. Ezek a dokumentációk könnyen és gyorsan előállíthatók a felmérés eredményéből. A térszkenneres felméréssel kapott pontfelhőből ezen kívül létrehozható az üzem digitális, aktuális, valósághű modellje, melyben folyamatosan frissíthető a változás, és ami a későbbi felújítások, bővítések alapjául szolgálhat.

A termelési folyamatok optimalizálása nehezen képzelhető el anélkül, hogy pontos képünk lenne az adott termelőegységben uralkodó valódi viszonyokról. A térszkenneléssel könnyedén feltérképezhető a mindenkori aktuális állapot, hogy aztán ott javíthassunk a rendszeren, ahol arra a legnagyobb szükség van.

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL?

 • 2D tervdokumentáció: tervrajz, alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Egyéb rajzi dokumentáció: tervrajz, gépelrendezési rajz
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése, koncepció ötletek modellezése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell
 • 3D-ben nyomtatott makett

MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ?

 • MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ:

  • Gyártócsarnok felmérése
  • Termelőüzem felmérése
  • Raktárépület felmérése
  • Épületrész felmérése
  • Egyéb ipari terület felmérése
  • Ipartörténeti jelentőségű műemléki épület felmérése
 • MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

  • Aktuális állapot rögzítése
  • Szállítószalagok nyomvonalfelmérése
  • Összetett térrendszerek, bonyolult szerkezetek
  • Extrém területek felmérése
  • Minőségellenőrzés
  • Felújítások során
  • Új gépek telepítésének megtervezése
  • Gyártósorok áttelepítéséhez
  • Tenderek támogatása

3D LÉZERSZKENNELÉS A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN

MIÉRT HASZNOS A 3D LÉZERSZKENNELÉS A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN?

A térszkennelés, vagy más néven 3D lézerszkennelés a műemlékvédelemben is sokrétűen felhasználható megoldásokat nyújt. Hasznos segítséget jelent kiemelt jelentőségű építészeti örökségeink, nemzeti és kulturális értékeink műemléki megóvása érdekében vagy éppen helyreállításánál, felújításánál.

A műemlékek felmérésénél kiemelt fontosságú a minél részletgazdagabb dokumentálás, melyre a 3D lézerszkenneres épületfelmérés kiválóan alkalmas.

Pontos információkat szolgáltat a nehezen hozzáférhető helyekről is (például tetőszerkezet vagy mennyezet, magasan fekvő párkánytagozatok, díszítőelemek). Emellett a hagyományos módon nem vagy csak nehezen mérhető szerkezetek, többszörösen görbült felületek rajzi megjelenítését is jelentősen megkönnyíti.

Az eljárás során a valós állapotok rögzítésével színes, részletgazdag és rendkívül pontos adatokkal dokumentált állapotot kaphatunk az épületről.

A 3D lézerszkennelés (épületre vagy területre vonatkozóan térszkennelés) nagy előnye a hagyományos felmérési módszerekhez képest az, hogy érintésmentes technológia. Azaz a felmért épület állapotát semmilyen formában nem befolyásolja, a felületét nem rontja. Ez jelentős szempont a történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek védelme érdekében.

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL?

 • 2D tervdokumentáció: alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell 
 • 3D-ben nyomtatott makett

MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ?

 • MILYEN TÍPUSÚ MŰEMLÉKEKERE HASZNÁLHATÓ:

  • Műemlék épületek felmérése
  • Épületrészek felmérése
  • Templomok, kolostorok, kápolnák felmérése
  • Várak, kastélyok felmérése
  • Műtárgyak, szobrok felmérése
  • Ipartörténeti jelentőségű műemléki épületek felmérése
 • MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

  • Felújítás előtt vagy későbbi rekonstrukciós folyamatokhoz
  • Állapotrögzítés, archiválás
  • Rajzi dokumentáció (hiányos eredeti tervrajzok)
  • Összetett geometriájú felületek pontos leképezése digitálisan

3D LÉZERSZKENNELÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN

MIÉRT HASZNOS A 3D LÉZERSZKENNELÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN?

Hazánkban is egyre elterjedtebbé válik a legmodernebb felmérési módszer, a 3D lézerszkennelés az építészetben. Mint minden más területen, a térszkennelés legfontosabb feladata az építészeti felhasználás során is a folyamat támogatása, jobbá (könnyebbé, gyorsabbá, költséghatékonyabbá) tétele. Nincs azonban másik olyan terület, ahol ennyire jelentős szerepet kaphat a lézeres térszkenneléssel elvégzett felmérés, mint adatgyűjtési technológia.

Az építészetben dolgozó rendszerint nagy léptékben, nagy méretekben dolgoznak és azon igyekeznek, hogy maradandót alkossanak. Sajnos mint annyi más területen, a felgyorsult világ tempójához alkalmazkodva kell a lehető legjobb minőséget biztosítani, ami megfelelő felkészülés, tervezés, és köztes ellenőrzés híján rendkívül nehéz – vagy akár megoldhatatlan – feladatnak is bizonyulhat. Mind ismerjük az interneten, szociális médiában terjedő bakigyűjteményeket, amelyek azt mutatják be, hogy hibás előkészítéssel, nemtörődömséggel a legegyszerűbb feladatok is végződhetnek rosszul. Ugyanez a probléma sokkal hangsúlyosabb egy összetett, nagyszabású feladat esetén, mint amilyen például egy barna mezős beruházással megvalósított termelőüzem építése.

KEZDJÜK AZ ELEJÉN:

Az út- vagy vasútépítéstől az ipari létesítményeken át a családi házakig bezárólag már szinte elképzelhetetlen egy projekt elindítása látványtervezés nélkül. Egy látványterv könnyen átlátható, látványos és tartalmazza azokat a leglényegesebb információkat, amelyek egy projekt indítása előtt fontosak lehetnek.

Természetesen egy renderelt animáció, vagy akár néhány, a 3D környezetből mentett fotó is nagyon látványos, és adott esetben akár egy döntés meghozásában is segíthet. Mindezt tovább lehet fokozni, ha olyan hibrid környezetet hozunk létre, amelyben egy térszkenneléssel felvett adathalmazzal (pontfelhővel) együtt, kvázi a majdani valós környezetben tudjuk megmutatni a még el sem indult projekt látványtervét.

MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

 • Területfelmérés, növényzet vagy szomszédos épület méretek és pozíciók
 • Állapotfelmérés, vízszintestől, függőlegestől való eltérések, süllyedés vizsgálat
 • Műszaki ellenőrzés segítésére
 • Térfogatelemzés (kitermelt föld, zúzalék térfogatának felmérése)
 • Megvalósulási dokumentációhoz
 • Tartószerkezetek, födém és falvastagság megállapítása
 • Kivitelezési hibák kiküszöbölése a BIM segítségével, építési költségek csökkentése
 • Bontási volumen számítása

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL:

 • 2D tervdokumentáció: alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése, koncepció ötletek modellezése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell épületinformációs modell készítéséhez
 • 3D-ben nyomtatott makett