Drónos 3D Térszkennelés, 3D Épületszkennelés, 3D Lézerszkenneres térfelmérés

3D Térszkennelés, 3D Épületszkennelés, 3D Lézerszkenneres Térfelmérés

Rólunk

Magas szintű ipari és magáncélú felhasználású drónfelvételek készítésére specializálódtunk. Fiatal csapatunk 2017-ben jött létre, mely hazánk teljes területén vállal kiszállást. Az elkészült felvételt a Megrendelő saját igénye szerint akár nyers formában vagy utómunkázva, vágva veheti át. Törekszünk a precizitásra, gyorsaságra az Ügyfelek teljes megelégedésére. Minden kihívást igyekszünk teljesíteni,

Magas szintű ipari és magáncélú felhasználású drónfelvételek készítésére specializálódtunk. Fiatal csapatunk 2017-ben jött létre, mely hazánk teljes területén vállal kiszállást. Az elkészült felvételt a Megrendelő saját igénye szerint akár nyers formában vagy utómunkázva, vágva veheti át. Törekszünk a precizitásra, gyorsaságra az Ügyfelek teljes megelégedésére. Minden kihívást igyekszünk teljesíteni,

Felhasználási Területek

Épületfelmérés

Tervezéstámogatáshoz, az építési folyamat közbeni terv-tény ütköztetésnél, a projekt lezárásánál a megvalósulási dokumentáció elkészítéséhez.

Építészeti felmérés

Tervezéstámogatáshoz, az építési folyamat közbeni terv-tény ütköztetésnél, a projekt lezárásánál a megvalósulási dokumentáció elkészítéséhez.

Műemlékvédelemi
felmérés

Építészeti örökségeink védelmére vagy megújításához, a valós állapotok, eredeti, egyedi formáik, művészi részleteik rögzítésével.

Minőségellenőrzési
felmérés

Már meglévő épület felújításához vagy átalakításához, illetve alaprajz, homlokzatrajz, metszet és panorámakép készítésére.

Épületgépészeti felmérés

Üzemek komplett gépészeti rendszereinek, cső és vezeték nyomvonalainak, acél és vasbeton szerkezeteinek felmérése.

Ipari terület
felmérés

Csarnokok, gépházak felmérése, illetve ipari termelésirányításhoz, mérnöki és gyártási folyamatok hatékonyabbá tétele érdekében .

Elektromos vezeték
felmérés

Csarnokok, gépházak felmérése, illetve ipari termelésirányításhoz, mérnöki és gyártási folyamatok hatékonyabbá tétele érdekében .

Terepmodell
készítés

Tervezéstámogatáshoz, az építési folyamat közbeni terv-tény ütköztetésnél, a projekt lezárásánál a megvalósulási dokumentáció elkészítéséhez.

3D LÉZERSZKENNELÉS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN

MIRE HASZNÁLHATÓ A 3D LÉZERSZKENNELÉS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN?

A 3D lézerszkennelés az épületgépészetben is meglehetősen sokrétűen felhasználható: hatékonyság növelése a mérnöki és épületgépészeti folyamatok során, már meglévő épület felújításánál vagy átalakításánál a tervezés segítésére, illetve 2D alaprajz, homlokzatrajz, metszetrajz és panorámakép mellett komplett műszaki dokumentációk elkészítésére is tökéletesen alkalmas. Üzemek teljes gépészeti rendszereinek, cső- és vezeték nyomvonalainak, acél és vasbeton szerkezeteinek, és egyéb építészeti elemeinek dokumentálására alkalmas. A felméréssel kialakított modellből bontási volumenszámítást, villamos felső- és távvezetékek geometriai vizsgálat is végezhető. Lehetőség van még ütköztetés-vizsgálatra, űrtér vizsgálatra, berendezések logisztikai útvonalának szimulálására.

Komplett gépészeti rendszerekről és ezek környezetéről 3D lézeres térszkennerrel részletgazdag és nagy pontosságú felmérés készíthető. Az elkészített felvételek egyesítésével teljesen körbejárható 3 dimenziós színes modell állítható elő. Az eredményül kapott pontfelhő látványos és pontos virtuális megfelelője a valóságnak. 

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL?

 • 2D tervdokumentáció: alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése, koncepció ötletek modellezése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell épületinformációs modell készítéséhez
 • 3D-ben nyomtatott makett

Mi készíthető a felmérés eredményéből, a pontfelhőből?

Nagy biztonsággal határozhatunk meg nyomvonalakat, hiszen a mérési pontatlanság, összeadódó mérési hibák, hibásan felvett méretek és egyéb emberi figyelmetlenség okozta problémák nem befolyásolhatják a mérési eredményeinket. A fényképek, helyszíni videók rendszerint nem adnak elegendő perspektívát, hogy könnyen átláthatók legyenek, ezeken utólagos méréssel nem tudunk adatot visszaellenőrizni, de sok esetben egy fotó tájolása, a helyszínen való elhelyezése is gondot okozhat.

A térszkennelés épületgépészeti alkalmazása kinek ajánlott?

Épületgépészeti szakemberek mellett ipari üzemeltetők és nagyobb beruházást tervezők számára is hasznos segítséget nyújt a 3D lézerszkenneres felmérés.

3d épületszkennelés

Miben jobb a hagyományos módszernél?

Képzeljünk el egy zsúfolt gépészeti teret, amelybe új egységet készülünk telepíteni a hozzá tartozó csővezetékkel, tartózással együtt, esetleg egy meglévő rendszert kell átalakítanunk. A felmérés pontfelhőjében könnyedén mérhetünk alapterületet, vagy két, tetszőleges pont közötti távolságot akkor is, ha ezek a pontok a helyszínen fizikailag nem köthetők össze (pl. egy csővezeték, vagy bármilyen egyéb fizikai akadály van a két pont között) szemben a hagyományos módszerekkel, amelyeknél szinte garantált, hogy valamilyen hibát vétünk.

Nagy biztonsággal határozhatunk meg nyomvonalakat, hiszen a mérési pontatlanság, összeadódó mérési hibák, hibásan felvett méretek és egyéb emberi figyelmetlenség okozta problémák nem befolyásolhatják a mérési eredményeinket. A fényképek, helyszíni videók rendszerint nem adnak elegendő perspektívát, hogy könnyen átláthatók legyenek, ezeken utólagos méréssel nem tudunk adatot visszaellenőrizni, de sok esetben egy fotó tájolása, a helyszínen való elhelyezése is gondot okozhat.

Lehetőség van szűkös, nehezen megközelíthető, bonyolult elrendezésű helyek feltérképezésére. A térszkennelés épületgépészeti alkalmazása akár életveszélyes területekre is kiterjedhet az érintés nélküli technológia és a nagy hatótávolsága révén. Ilyen lehet például egy szellőzési rendszer, feszültség alatti légvezetékek, vagy egy szövevényes vízvezeték-rendszer bemérési feladata, nagy magasságokban elhelyezkedő objektumok pontos mérése, ami a szokásos módszerekkel emelőgép, állvány, és/vagy egyéb segédeszközök használatát tenné szükségessé.

A felvett adathalmaz eleve digitális formában áll rendelkezésre, vagyis a tényleges tervezési munka akár már a felmérés utáni napon is megkezdhető, szemben a hagyományos módszerekkel, ahol a felvett “analóg” adathalmazt (helyszíni jegyzetek, fotók, méretek) előbb digitalizálni kell, például valamilyen CAD rendszerbe való berajzolással, modellezéssel, hogy használható legyen, mely folyamat során újabb hibák bevitelére nyílik lehetőség. Arról nem is szólva, hogy a pontfelhő, mint adathalmaz mindig minden felhasználó számára érthető, objektív, és ugyanazt az információt hordozza, szemben egy helyszíni jegyzettel, melynél probléma lehet, hogy egy adott kolléga nem, vagy csak nehezen tud majd kiigazodni egy másik szakember jegyzeteiben.

Bonyolult vagy nagy alapterületek esetén nem szokatlan, hogy a hagyományos a felmérést egynél több kolléga végzi, ami általában azt jelenti, hogy magasan képzett, értékes tudással rendelkező szakemberek (hiszen ők tudják, milyen adatra van szükségük a helyszínen) alacsony hozzáadott értékű munkát végeznek, emellett a több munkavégző alkalmazása többletköltséggel is jár. 

A 3D lézeres térszkennelés folyamata annyira egyszerű és automatizált, hogy a térszkennelés épületgépészeti alkalmazása során egy fő könnyedén ellátja  a feladatot függetlenül a felmérni kívánt terület méretétől vagy tagoltságától, ráadásul nem követelmény, hogy tisztában legyen a felvett adatok további felhasználásával, hiszen a térszkenner a felhasználótól függetlenül dolgozik.

A bármilyen rendszerben előre elkészített 3D modellt és pontfelhőt egy térben összetájékozva ellenőrizhetjük a várható problémákat, tervezett nyomvonalakat, rögzítési- és csatlakozási pontokat, hozzáférhetőséget. Mindezen információt megoszthatjuk az ügyféllel, aki így interaktívan vehet részt a tervezési folyamatban, elkerülve ezzel a projekt későbbi szakaszában az esetleges félreértésből, hibás megértésből adódó elégedetlenségeket. A szoftveres piacon számos ingyenes, de kiváló rendszer áll rendelkezésünkre az efféle kooperációs munkához.

3D LÉZERSZKENNERES ÉPÜLETFELMÉRÉS

MIRE JÓ A 3D LÉZERSZKENNERES ÉPÜLETFELMÉRÉS?

A 3D lézerszkenneres épületfelmérés avagy 3D épület szkennelés jelenleg a legmodernebb és egyben legpontosabb és leggyorsabb eljárás, mellyel az összes szükséges információ összegyűjthető az épületekről, illetve a valóság rögzíthető. Íme néhány jellemző példa, amire kiválóan használható a módszer.

AKTUÁLIS ÁLLAPOT DOKUMENTÁLÁSA

Az ingatlanüzemeltetés alapja egy hiteles, naprakész, pontos felmérési dokumentáció. Pl.: hiányzó vagy hiányos, pontatlan, elavult alaprajzok, tervrajzok esetén. Jogszabályi előírások miatt is szükségessé válhat robbanásvédelmi, tűzvédelmi terv készítése, melyben gyors és hatékony segítséget nyújtanak a lézerszkenneres felméréssel kapott adatok.

ÁTALAKÍTÁSI, BŐVÍTÉSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK SORÁN

Egy meglévő épület felújítása, átalakítása vagy bővítése esetén a tervezési folyamathoz szükséges a valós állapot pontos ismerete. Az épületfelmérés adatai a kivitelezési munkák során felhasználhatóak akár anyagmennyiségek számítására is. A kivitelezés végén pedig a megvalósulási tervdokumentációk elkészítéséhez szintén elengedhetetlen az épület újbóli felmérése.

MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

 • Meglévő épület felújításához vagy átalakításához
 • Elkészült állapot felmérése, megvalósulási tervdokumentációhoz
 • Aktuális műszaki állapot dokumentálása (pl. energetikai tanúsítvány készítéséhez, lebontás előtt)
 • Hiteles és aktuális felmérési dokumentáció készítésére
 • Tűzvédelmi terv elkészítéséhez
 • Épületek egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása
 • Szakértői vizsgálatokhoz, vitás kérdések eldöntésére, minőségellenőrzésre
 • Alaprajzkészítéshez
 • Gépészeti és elektromos rendszerek felmérése a hatékonyabb üzemeltetés vagy a karbantartás egyszerűsítése céljából
 • Az építkezés folyamatának hatékonyabbá tétele érdekében

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL?

 • 2D tervdokumentáció: alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése, koncepció ötletek modellezése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell épületinformációs modell készítéséhez
 • 3D-ben nyomtatott makett

MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ?

 • IPARI LÉTESÍTMÉNYEK:

  • gyár
  • csarnok
  • termelőegység
  • telephely
  • raktár
  • pince
 • MŰEMLÉK JELLEGŰ ÉPÜLETEK:

  • templom
  • kápolna
  • harangláb
  • székesegyház

3D LÉZERSZKENNELÉS IPARI KÖRNYEZETBEN

MIRE HASZNÁLHATÓ A 3D LÉZERSZKENNELÉS IPARI KÖRNYEZETBEN?

A 3D lézerszkennelés ipari környezetben való alkalmazása az egyik legsokrétűbb felhasználási módja a 3D lézeres térfelmérésnek vagy másnéven a térszkennelésnek.

Az építészet mellett talán az ipar a másik olyan nagy terület, amelynél a leginkább van létjogosultsága a térszkennelésnek, mint információgyűjtési, digitalizálási eljárásnak. A módszer felhasználhatósága rendkívül széles körű kezdve egy berendezés, acélszerkezet pontos térbeli helyének megállapításától egy hiányzó dokumentáció pótlásáig, vagy egy beruházás költséghatékonyabbá tételéig a tervezési folyamat lerövidítése és megkönnyítése által.

Bármilyen beruházási projektről legyen is szó, az előkészítési fázisban lehet és kell figyelembe venni és elkerülni, vagy megoldani minden olyan problémát, amit csak lehetséges. A folyamat során a kezdeti adatgyűjtés utáni tervezés fázisában dolgozzuk ki a technológiai, logisztikai és kivitelezési részleteket, határozzuk meg a szűk keresztmetszeteket és mérföldköveket, amelyekre építve a projekt megvalósul. Könnyen átlátható, hogy hibás vagy hiányos kezdeti információkra építve valószínűbb, hogy problémába ütközünk a folyamat során.

Természetesen egy alapvetően optikai elven működő felmérési módszer, mint a 3D lézerszkennelés vagy a lézeres térszkennelés nem mindenható, nem adja meg minden kérdésre a választ. Azáltal viszont, hogy a munkakörnyezet pontos és gyors digitalizációjában minden más rendszerhez viszonyítva messze a leghatékonyabb mind a szükséges időráfordítást, mind a költségoldalt, mind a pontosságot tekintve, segítségünkre lehet olyan válaszok megtalálásában is, amelyek közvetlenül nem nyerhetők ki a pontfelhőből.

MIRE HASZNÁLHATÓ A TÉRSZKENNELÉS A TERMELŐÜZEMEKBEN?

A termelőüzemek is az ipari létesítmények egy speciális csoportjának tekinthetők, szóval minden, ami mint “ipari” felhasználási lehetőség felsorolható, az egy termelőüzem esetében is a feladat részét képezheti. Ilyenek lehetnek például a kiszolgáló berendezések, energetikai csőrendszerek, légkezelők, kábeltálca nyomvonalak, és így tovább. Ezeken felül a gyártáshoz, beruházásokhoz kapcsolódóan sok olyan terület van, amelyben egy egy 3D lézerszkenneres felméréssel időt és pénzt takaríthatunk meg.

Térszkennelés a termelőüzemekben
Gyakori eset, hogy hiányos vagy teljesen hiányzó, esetleg már elavult tervrajzokkal rendelkezik egy gyár. Ezek a dokumentációk könnyen és gyorsan előállíthatók a felmérés eredményéből. A térszkenneres felméréssel kapott pontfelhőből ezen kívül létrehozható az üzem digitális, aktuális, valósághű modellje, melyben folyamatosan frissíthető a változás, és ami a későbbi felújítások, bővítések alapjául szolgálhat.

A termelési folyamatok optimalizálása nehezen képzelhető el anélkül, hogy pontos képünk lenne az adott termelőegységben uralkodó valódi viszonyokról. A térszkenneléssel könnyedén feltérképezhető a mindenkori aktuális állapot, hogy aztán ott javíthassunk a rendszeren, ahol arra a legnagyobb szükség van.

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL?

 • 2D tervdokumentáció: tervrajz, alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Egyéb rajzi dokumentáció: tervrajz, gépelrendezési rajz
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése, koncepció ötletek modellezése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell
 • 3D-ben nyomtatott makett

MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ?

 • MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ:

  • Gyártócsarnok felmérése
  • Termelőüzem felmérése
  • Raktárépület felmérése
  • Épületrész felmérése
  • Egyéb ipari terület felmérése
  • Ipartörténeti jelentőségű műemléki épület felmérése
 • MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

  • Aktuális állapot rögzítése
  • Szállítószalagok nyomvonalfelmérése
  • Összetett térrendszerek, bonyolult szerkezetek
  • Extrém területek felmérése
  • Minőségellenőrzés
  • Felújítások során
  • Új gépek telepítésének megtervezése
  • Gyártósorok áttelepítéséhez
  • Tenderek támogatása

3D LÉZERSZKENNELÉS A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN

MIÉRT HASZNOS A 3D LÉZERSZKENNELÉS A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN?

A térszkennelés, vagy más néven 3D lézerszkennelés a műemlékvédelemben is sokrétűen felhasználható megoldásokat nyújt. Hasznos segítséget jelent kiemelt jelentőségű építészeti örökségeink, nemzeti és kulturális értékeink műemléki megóvása érdekében vagy éppen helyreállításánál, felújításánál.

A műemlékek felmérésénél kiemelt fontosságú a minél részletgazdagabb dokumentálás, melyre a 3D lézerszkenneres épületfelmérés kiválóan alkalmas.

Pontos információkat szolgáltat a nehezen hozzáférhető helyekről is (például tetőszerkezet vagy mennyezet, magasan fekvő párkánytagozatok, díszítőelemek). Emellett a hagyományos módon nem vagy csak nehezen mérhető szerkezetek, többszörösen görbült felületek rajzi megjelenítését is jelentősen megkönnyíti.

Az eljárás során a valós állapotok rögzítésével színes, részletgazdag és rendkívül pontos adatokkal dokumentált állapotot kaphatunk az épületről.

A 3D lézerszkennelés (épületre vagy területre vonatkozóan térszkennelés) nagy előnye a hagyományos felmérési módszerekhez képest az, hogy érintésmentes technológia. Azaz a felmért épület állapotát semmilyen formában nem befolyásolja, a felületét nem rontja. Ez jelentős szempont a történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek védelme érdekében.

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL?

 • 2D tervdokumentáció: alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell 
 • 3D-ben nyomtatott makett

MILYEN TÍPUSÚ ÉPÜLETEKRE HASZNÁLHATÓ?

 • MILYEN TÍPUSÚ MŰEMLÉKEKERE HASZNÁLHATÓ:

  • Műemlék épületek felmérése
  • Épületrészek felmérése
  • Templomok, kolostorok, kápolnák felmérése
  • Várak, kastélyok felmérése
  • Műtárgyak, szobrok felmérése
  • Ipartörténeti jelentőségű műemléki épületek felmérése
 • MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

  • Felújítás előtt vagy későbbi rekonstrukciós folyamatokhoz
  • Állapotrögzítés, archiválás
  • Rajzi dokumentáció (hiányos eredeti tervrajzok)
  • Összetett geometriájú felületek pontos leképezése digitálisan

3D LÉZERSZKENNELÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN

MIÉRT HASZNOS A 3D LÉZERSZKENNELÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN?

Hazánkban is egyre elterjedtebbé válik a legmodernebb felmérési módszer, a 3D lézerszkennelés az építészetben. Mint minden más területen, a térszkennelés legfontosabb feladata az építészeti felhasználás során is a folyamat támogatása, jobbá (könnyebbé, gyorsabbá, költséghatékonyabbá) tétele. Nincs azonban másik olyan terület, ahol ennyire jelentős szerepet kaphat a lézeres térszkenneléssel elvégzett felmérés, mint adatgyűjtési technológia.

Az építészetben dolgozó rendszerint nagy léptékben, nagy méretekben dolgoznak és azon igyekeznek, hogy maradandót alkossanak. Sajnos mint annyi más területen, a felgyorsult világ tempójához alkalmazkodva kell a lehető legjobb minőséget biztosítani, ami megfelelő felkészülés, tervezés, és köztes ellenőrzés híján rendkívül nehéz – vagy akár megoldhatatlan – feladatnak is bizonyulhat. Mind ismerjük az interneten, szociális médiában terjedő bakigyűjteményeket, amelyek azt mutatják be, hogy hibás előkészítéssel, nemtörődömséggel a legegyszerűbb feladatok is végződhetnek rosszul. Ugyanez a probléma sokkal hangsúlyosabb egy összetett, nagyszabású feladat esetén, mint amilyen például egy barna mezős beruházással megvalósított termelőüzem építése.

KEZDJÜK AZ ELEJÉN:

Az út- vagy vasútépítéstől az ipari létesítményeken át a családi házakig bezárólag már szinte elképzelhetetlen egy projekt elindítása látványtervezés nélkül. Egy látványterv könnyen átlátható, látványos és tartalmazza azokat a leglényegesebb információkat, amelyek egy projekt indítása előtt fontosak lehetnek.

Természetesen egy renderelt animáció, vagy akár néhány, a 3D környezetből mentett fotó is nagyon látványos, és adott esetben akár egy döntés meghozásában is segíthet. Mindezt tovább lehet fokozni, ha olyan hibrid környezetet hozunk létre, amelyben egy térszkenneléssel felvett adathalmazzal (pontfelhővel) együtt, kvázi a majdani valós környezetben tudjuk megmutatni a még el sem indult projekt látványtervét.

MILYEN PROBLÉMÁKRA NYÚJT MEGOLDÁST:

 • Területfelmérés, növényzet vagy szomszédos épület méretek és pozíciók
 • Állapotfelmérés, vízszintestől, függőlegestől való eltérések, süllyedés vizsgálat
 • Műszaki ellenőrzés segítésére
 • Térfogatelemzés (kitermelt föld, zúzalék térfogatának felmérése)
 • Megvalósulási dokumentációhoz
 • Tartószerkezetek, födém és falvastagság megállapítása
 • Kivitelezési hibák kiküszöbölése a BIM segítségével, építési költségek csökkentése
 • Bontási volumen számítása

MI KÉSZÍTHETŐ A FELMÉRÉS EREDMÉNYÉBŐL, A PONTFELHŐBŐL:

 • 2D tervdokumentáció: alaprajz, metszet-, homlokzat-, helyszínrajz készítése
 • Fotorealisztikus képek
 • Metszet és panorámakép, ortofotó
 • Látványtervek készítése, koncepció ötletek modellezése
 • Animáció vagy virtuális túra panorámaképekkel, pontfelhő nézettel, mérési lehetőséggel
 • Milliméter pontos, mérethelyes, bejárható 3D modell épületinformációs modell készítéséhez
 • 3D-ben nyomtatott makett